Friday, December 7, 2007

Egentrening i Definisjoner


Jeg satt i en time i dag og tenkte litt på forkjellige definisjoner. Timen handlet om relasjoner mennesker imellom, og hvordan vi oppfatter hverandres kommentarer på... Jeg skrev derfor ned mine tanker på emnene; Definison av Gud, fri vilje og skjebne.
Altomfattende person/kraft/skapning (kjønnsuavhengig), som er opphavet, evigvarende og livskraft til alt liv på jorden. Kan også defineres igjennom "den rette moral". http://en.wikipedia.org/wiki/Moral

Det som gjør Gud noe vanskelig å definere er at han/hun oppfattes forskjellig av alle individer. (sett ut ifra at alle individer tenker forskjellig)Gud er en ultimat bevissthet som ønsker å se alt og hjelpe, men samtidig ha minst mulig kontroll.

(Sett ut ifra et bibelsk synspunkt. Dette diskuteres innen og mellom religioner og mellom religion og ateisme)

Om definisjonen av fri vilje og moral kobles sammen, relaterer de sterkt til definisjonen av Gud.
Muligheten til å tenke over, og gjøre bevisste valg uten noen former for åndelig eller menneskelig påvirkning. Derfor styre sitt eget liv på de fleste plan.Med fri vilje forsvinner definisjonen av skjebnen.
"Livs tråden". Med skjebne mener mann at alle ting og begivenheter som skjer i livet er "satt"/forutbestemt på forhånd. At et liv ikke kan ha noen uønskede vendepunkter som på forhånd ikke allerede er bestemt. Knyttes derfor ofte opp mot det åndelige. Alle former for fri vilje og spontanitet forsvinner om eksistensen av skjebne er reell.


Disse definisjonene skrev jeg før jeg sjekket ut definisjonene på nettet. Om kildene menes å være vagre eller tatt fra en upassende side, er jeg mer en villig til å se på angitte nettsider med andre definisjoner.


The book.